آخرین اخبار

 

سخن روز

  • خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد، انعکاس تعداد اشخاصی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند، و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته‌ها.
 

[title]

 

[title]

[desc]

خورشیدی پایه دار خروجی شافت uc

 

 

طراحی سایت توسط کیانگستر